Logo Ahachat

AhaChat

Chatbot hỗ trợ tương tác tự động trên Fanpage Facebook, có nhiều tính năng chuyên sâu hỗ trợ tạo chiến dịch tin nhắn hàng loạt.

AhaChat là gì?

AhaChat là một Chatbot hỗ trợ Marketing và bán hàng trên Facebook. Nền tảng này cho phép người dùng sử dụng khá nhiều tính năng miễn phí hữu ích. Với Ahachat bạn có thể làm được các công việc sau:

 • Tạo kịch bản tương tác tự động với khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng tự động
 • Tự động hóa quy trình tư vấn bán hàng
 • Tạo chiến dịch tin nhắn hàng loạt 
 • Quản lý thông tin khách hàng

Video AhaChat

Screenshot của  AhaChat

Tính năng của  AhaChat

Tạo kịch bản trả lời tự động

AhaChat hỗ trợ 3 loại kịch bản trả lời tự động:

 • Kịch bản chào mừng có màu xanh dương: Chỉ hoạt động một lần duy nhất đối với mỗi khách hàng khi họ bấm nút “Bắt Đầu”. Kịch bản này được dùng để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa khách hàng và Fanpage.
 • Kịch bản mặc định có màu xanh dương: Hoạt động khi khách tin nhắn của khách hàng không khớp với từ khóa nào. Lúc này, chatbot sẽ thông báo cho khách biết rằng nhân viên hỗ trợ sẽ trả lời sau.
 • Kịch bản từ khóa có màu xanh lá: Hoạt động khi khách hàng nhắn tin khớp với từ khóa đã tạo từ trước. 

Danh Sách Kịch Bản Trả Lời Tự động Trên Ahachat

Danh sách kịch bản trả lời tự động trên AhaChat

Với mỗi kịch bản, bạn có thể xóa, chỉnh sửa, thêm hành động và copy chúng từ bot này sang bot khác. Hai kịch bản màu xanh dương hệ thống sẽ tạo mặc định cho bạn, bạn có thể sử nguyên mẫu hoặc chỉnh sửa theo ý mình. Kịch bản từ khóa sẽ do bạn tự thiết lập, với khả năng hoạt động nâng cao hơn. 

Thêm block vào kịch bản

Mỗi kịch bản được tạo nên bởi nhiều block được kết nối với nhau thành một luồng trò chuyện giữa khách hàng và fanpage. Trong mỗi block gồm tin nhắn của fanpage và tin nhắn trả lời của khách hàng. 

Kết Nối Các Block Trong Kịch Bản Của Ahachat

Kết nối các block trong kịch bản của AhaChat

Với mỗi block các bạn có thể cài đặt các thông tin như sau:

 • Tên hội thoại.
 • Tin nhắn văn bản của Bot, có thể dùng biến số {{gender}} để lấy giới tính và {{first_name}} để lấy tên của Khách hàng.
 • Tin nhắn hình ảnh của Bot
 • Cài đặt thời gian chờ xuất hiện của tin nhắn sau so với tin nhắn trước.
 • Chọn loại tin nhắn của người dùng để trả lời, ví dụ nút bấm, trả lời nhanh, văn bản, thẻ ảnh...
 • Thêm tùy chọn để thêm nút bấm.
 • Chọn rẽ nhánh để khi người dùng click vào nút bấm sẽ cho xuất hiện hội thoại tương ứng kế tiếp.

Tạo Block Trên Ahachat

Tạo block trên AhaChat

Các dạng block trong kịch bản

Công cụ hỗ trợ 12 dạng block khác nhau trong kịch bản cho người dùng:

Block hội thoại

Block này hỗ trợ fanpage trò chuyện với khách hàng dưới dạng văn bản, nút bấm, hình ảnh, video, âm thanh. Về phía khách hàng, bạn có thể chọn hình thức nhắn tin của khách hàng theo một trong các dạng sau đây:

 • Văn bản: Nhập tự do từ bàn phím, nhập theo định dạng họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ, con số (nếu nhập sai định dạng hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập lại).
 • Trả lời nhanh: Bạn được tạo tối đa 11 nội dung trả lời nhanh, mỗi nút không được vượt quá 20 ký tự. Khi khách hàng nhắn tin chỉ cần nhấn vào các nội dung này.
 • Nút bấm: Bạn được tạo tối đa 3 nút, mỗi nút không được vượt quá 20 ký tự. Khách hàng sẽ nhắn tin bằng cách nhấp vào các nút này. Trong mỗi nút bạn có thể cài đặt URL, số điện thoại, chia sẻ. 
 • Thẻ ảnh: Bạn được tạo tối đa 10 thẻ ảnh, mỗi thẻ chứa ảnh kèm tiêu đề, nội dung và chứa tối đa 3 nút bấm… Phù hợp với các bạn muốn tư vấn sản phẩm tự động cho khách hàng.
 • Tệp đính kèm: Yêu cầu khách hàng tải lên tệp đính kèm có thể là hình ảnh, âm thanh, tài liệu... 
 • Web Form: Hiển thị form cho khách hàng nhập thông tin. 
 • Vị trí: Hiển thị map để khách hàng cung cấp vị trí hiện tại.

Tạo Block Hội Thoại Nút Bấm Trên Ahachat

Tạo block hội thoại nút bấm trên AhaChat

Block JSON API

JSON API là cách kết hợp để lấy hoặc lưu dữ liệu giữa botchat và nền tảng bên thứ 3. API này cho phép bạn gửi request dưới dạng GET/POST/PUT/PATCH/DELETE để:

 • Đấu nối API với bên thứ 3 (lưu thông tin khách hàng về CRM của bạn)
 • Tạo nội dung động (gửi broadcast từ CRM của bạn đến khách hàng)
 • Lưu thông tin khách hàng vào google sheet hoặc lấy thông tin từ google sheet
 • Chuyển hướng khách hàng đến các block hội thoại theo ý muốn.
 • Thêm mới hoặc cập nhật attribute cho khách hàng (có thể sử dụng công thức toán học)

Tạo Block Json Api Trên Ahachat

Tạo Block JSON API trên AhaChat

Block Broadcast API

Broadcast API cho phép bạn gửi block đến bất kỳ khách hàng nào của mình. Bạn cũng có thể gán thuộc tính của khách hàng vào nội dung tin nhắn. Ví dụ bạn dùng tính năng này để gửi thông báo tình trạng đơn hàng của khách hàng có số điện thoại và tên nào đó.

Thiết Lập Block Broadcast Api Trên Ahachat

Thiết lập block Broadcast API trên AhaChat 

Block thuộc tính

Block thuộc tính được sử dụng để cá nhân hóa nội dung kịch bản khi trò chuyện với khách hàng. Nó bao gồm các dữ liệu lưu trữ thông tin riêng của mỗi khách hàng như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ. Ví dụ, bạn có thể tạo block bao gồm thuộc tính tên của khách hàng để hệ thống tự động chào khách hàng theo tên khi nhắn tin. 

Cài đặt Tin Nhắn Kèm Thuộc Tính Khách Hàng Trên Ahachat

Cài đặt tin nhắn kèm thuộc tính khách hàng trên AhaChat

Block điều kiện

Block điều kiện giúp thiết lập điều kiện để rẽ nhánh trò chuyện của khách hàng sang một block khác khi điều kiện được thỏa mãn. Ví dụ, những khách hàng có giới tính là nam sẽ được rẽ sang block tư vấn giày cho nam và những khách hàng là nữ sẽ được rẽ sang block tư vấn giày nữ.

Chatbot cho phép bạn tạo nhiều điều kiện và thiết lập mối quan hệ giữa chúng như: “và”, “hoặc”, “=”, “>”, “<”,...

Thiết Lập điều Kiện Cho Block Trên Ahachat

Thiết lập điều kiện cho block trên AhaChat

Block Smart Delay

Smart delay cho phép bạn tạo block dừng chờ khách hàng, trước khi điều hướng khách hàng đến block hoặc kịch bản tiếp theo. 

Chẳng hạn, bạn có thể dừng chờ khách hàng 10 phút sau khi gửi các mẫu sản phẩm cho khách hàng lựa chọn. Nếu sau 10 phút khách hàng không trả lời chatbot sẽ tự động chuyển sang một block khác nhắc khách hàng chọn sản phẩm và gợi ý thêm các sản phẩm khác nếu khách hàng chưa chọn được. 

Tạo Block Smart Delay Trên Ahachat

Tạo Block Smart Delay trên AhaChat

Block Randomizer

Block này giúp bạn thiết lập tỉ lệ chọn trước để rẽ nhánh sang các block khác. Ví dụ, bạn có hai chương trình khuyến mãi muốn gửi đến khách hàng là 50% và 20%. Bạn dùng chức năng này để lập tỷ lệ gửi chương trình khuyến mãi 50% tới 90% khách hàng và gửi chương trình khuyến mãi 20% tới 10% khách hàng còn lại.

Tạo Block Randomizer Trên Ahachat

Tạo Block Randomizer trên AhaChat

Block Promo Codes

Block này giúp bạn tạo ra các mã code để gửi đến khách hàng. Mã code này bạn có thể dùng để tặng quà hoặc làm mã giảm giá khi mua sản phẩm cho khách hàng. Bạn có thể điều chỉnh số lượng mã và độ dài của chúng khi tiến hành tạo block Promo Codes

Tạo Code Giảm Giá Tặng Khách Hàng Trên Ahachat

Tạo code giảm giá tặng khách hàng trên AhaChat

Block Facebook Event

Block này giúp bạn tạo ra các sự kiện gửi đến khách hàng ở trên Facebook. Nhờ đó, bạn có thể thể lưu lại các chuyển đổi khi khách hàng tương tác với sự kiện. 

Giả sử khách hàng bấm vào nút Mua Hàng trong tin nhắn. Nút này được liên kết đến webform để thu thập thông tin khách hàng. Khi khách hàng điền thông tin hệ thống sẽ chuyển tới block Facebook Event và lưu trữ lại sự kiện.

Tạo Block Facebook Event Trên Ahachat

Tạo block Facebook Event trên AhaChat

Block Gửi Email

Tính năng này giúp lên kịch bản tự động gửi thông báo hóa đơn bằng email đến chính mình và khách hàng khi họ đặt hàng.

Gửi Email Tự động Bằng Ahachat

Gửi email tự động bằng AhaChat

Block Google Sheet

Chức năng này giúp bạn lấy thông tin khách hàng từ tin nhắn và gửi lên Google Sheet. Ví dụ, trong tin nhắn, khách hàng cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Bạn tạo block Google Sheet để lấy thông tin mà khách hàng cung cấp và lưu trữ lên trang tính gồm các trường họ và tên, số điện thoại, địa chỉ trong Google Sheet.

Lấy Thông Tin Khách Hàng Gửi Vào Google Sheet Trên Ahachat

Lấy thông tin khách hàng gửi vào Google Sheet trên AhaChat

Block Botsheet API

Tính năng này giúp các nhập liệu trên Google Sheet của bạn sẽ được đồng bộ nội dung tự động vào block. Bộ công cụ sẽ bao gồm file mẫu giúp bạn tuỳ chỉnh nội dung tiêu đề, hình ảnh, nút bấm, các hành động cho nút bấm giống như tạo một block trên AhaChat. Bạn sẽ sao chép file mẫu về, sau đó thiết lập nội dung mới. 

Tạo Block Botsheet Api Trên Ahachat

Tạo Block Botsheet API trên AhaChat

Quản lý thông tin khách hàng

AhaChat giúp bạn lưu trữ toàn bộ khách hàng đã tương tác qua tin nhắn trên Fanpage và thông tin của họ trong cùng một giao diện. Tại đây bạn có thể lọc khách hàng theo họ tên, giới tính, ngày đăng ký, ngày nhắn tin cuối cùng, ngày đọc tin nhắn cuối, block tương tác cuối, nút bấm tương tác cuối, hủy đăng ký, số điện thoại hoặc email, thuộc tính, lọc theo thẻ, cửa sổ tin nhắn.

Khi click vào một khách hàng nào đó, thông tin chi tiết về họ sẽ hiển thị ra.

Danh Sách Khách Hàng Trên Ahachat

Danh sách khách hàng trên AhaChat

Gắn thẻ khách hàng

Thẻ là một cách dùng để phân loại khách hàng. Những khách hàng có chung một đặc điểm sẽ được gắn chung một thẻ để quản lý. 

Thêm thuộc tính khách hàng

Thuộc tính là dữ liệu lưu trữ khách hàng, các bạn có thể thêm vào nhiều thuộc tính khác nhau để lưu trữ. Có 3 loại thuộc tính là

 • Thuộc tính khách hàng: Thông tin của khách hàng như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ. 
 • Thuộc tính bot: Là các thông tin chung như số lượng quà tặng. Ví dụ như trong trường hợp chatbot viral mời bạn bè nhận quà, chúng ta giới hạn số lượng quà là 1000 thì mỗi khi một khách hàng nhận quà thì ta phải trừ đi 1, vì số lượng quà ảnh hưởng chung đến tất cả khách hàng nên phải lưu vào thuộc tính bot.
 • Thuộc tính hệ thống: Là thuộc tính được tạo ra bởi hệ thống và bạn không có quyền chỉnh sửa

Có các loại thuộc tính hệ thống như sau:

 • Thuộc tính {{user_phone}}: Thuộc tính này sẽ tự động lưu số điện thoại khi khách hàng comment hay inbox.
 • Thuộc tính {{user_email}}: Tương tự như user_phone nhưng thuộc tính này là để tự động lưu email của khách hàng.
 • Thuộc tính {{gender}}, {{full_name}}: Tự động lưu giới tính và tên đầy đủ của khách hàng.
 • Thuộc tính {{ref}}: Tự động lưu URL mà khách hàng click vào
 • Thuộc tính thời gian: Là các mốc thời gian ngày tháng năm, ngày trong tuần và cả các buổi trong ngày.

Các Thuộc Tính Của Khách Hàng Trên Ahachat

Các thuộc tính của khách hàng trên AhaChat

Tạo các hành động với khách hàng

Bạn có thể tạo hành động thủ công trong giao diện “khách hàng”, hoặc thực hiện tự động bằng cách thiết lập hành động trong kịch bản. Khi thực hiện hành động trong kịch bản, hành động sẽ tự động được thực hiện khi thỏa mãn điều kiện trong kịch bản tương tác với khách hàng.

Có tất cả 10 loại hành động:

 • Gắn thẻ: Gắn thẻ để phân loại khách hàng
 • Gỡ thẻ: Gỡ thẻ khỏi khách hàng khi không cần dùng nữa.
 • Gắn chăm sóc: Sau khi gắn thì tin nhắn sẽ tự động gửi đến khách hàng dựa trên thời gian cài đặt của chăm sóc.
 • Gỡ chăm sóc: Gỡ chăm sóc thì tin nhắn sẽ không tự động gửi nữa. 
 • Set giá trị số: Set giá trị số vào lựa chọn của người dùng để lấy ra sử dụng khi cần thiết. Ví dụ khi tạo minigame câu trắc nghiệm có 4 đáp án trả lời nhanh A, B, C, D, và 4 đáp án này có ID tương ứng là 1, 2, 3, 4. Nếu khách chọn A ta set giá trị số là 1, B ta set giá trị số là 2, C ta set giá trị số là 3, D ta set giá trị số là 4.
 • Lưu thuộc tính: Lưu tin nhắn của người dùng vào thuộc tính như ngày sinh, ngày mua hàng.
 • Xóa thuộc tính: Xóa thuộc tính khi không cần nữa.
 • Đăng ký nhận tin: Với trạng thái này khách hàng có thể nhận tin nhắn từ Gửi broadcast và Chăm sóc. 
 • Hủy đăng ký nhận tin: Với trạng thái này khách hàng sẽ không nhận tin nhắn từ Gửi broadcast và Chăm sóc. 
 • Dừng bot chờ nhân viên: chatbot sẽ dừng trả lời tự động với khách hàng này trong vòng 24h cho đến khi bạn Đánh dấu là xong trong Live chat.
 • Thông báo đến admin: Chatbot sẽ gửi thông báo qua messenger đến admin được chọn khi khách thực hiện thao tác nào đó.
 • Chuyển tiếp kịch bản: Giúp Chatbot chuyển đến bất kỳ kịch bản nào mà bạn muốn. Có thể di chuyển đến kịch bản bắt đầu hay kịch bản từ khóa tùy ý.

Thực Hiện Hành động áp Dụng Lên Các Khách Hàng Trên Ahachat

Thực hiện hành động áp dụng lên các khách hàng trên AhaChat

Live Chat

Live Chat là tính năng cho phép bạn xem các cuộc trò chuyện trên Fanpage của mình và chat với khách hàng ngay trong giao diện của AhaChat. Tại đây, chỉ định nhân viên đảm nhiệm cuộc trò chuyện và lọc ra các cuộc trò chuyện muốn xem theo các tiêu chí:

 • Xem tất cả hộp thư inbox và nhận xét
 • Xem hộp thư inbox
 • Xem bình luận
 • Xem tất cả các hội thoại chưa đọc
 • Xem tất cả các hội thoại có số điện thoại
 • Lọc các hội thoại theo Thẻ
 • Lọc các hội thoại theo phạm vi ngày
 • Lọc các hội thoại theo nhân viên được chỉ định
 • Lọc các hội thoại chưa được trả lời
 • Lọc các hội thoại đã dừng bot

Trong mỗi cuộc trò chuyện với khách hàng bạn có thể Thêm Thẻ, đăng ký Chăm sóc, gửi block và quản lý Thuộc tính bằng cách thủ công. Tính năng này còn hỗ trợ các bạn trả lời nhanh tin nhắn khách hàng thông qua việc tạo các mẫu tin nhắn nhanh. Khi trò chuyện với khách hàng, bạn chỉ cần gọi mẫu trả lời nhanh ra và gửi cho khách hàng.

Màn Hình Live Chat Trên Ahachat

Màn hình Live Chat trên AhaChat

Quản lý bài viết

AhaChat hiển thị toàn bộ các bài viết của bạn trong cùng một giao diện nhằm hỗ trợ bạn quản lý dễ dàng hơn. Với mỗi bài viết, bạn có thể bật tắt tự động Ẩn bình luận hoặc Bỏ qua bình luận. 

Tại giao diện “Bài viết” còn cho phép bạn tải về bình luận hoặc số điện thoại của khách hàng đã để lại trên bài viết. Đồng thời, đếm tổng số like, tổng số bình luận của bài viết đó.

Quản Lý Bài Viết Trên Fanpage Bằng Ahachat

Quản lý bài viết trên Fanpage bằng AhaChat

Gửi tin nhắn hàng loạt Broadcast

Tính năng này giúp bạn gửi tin nhắn hàng loạt cho những khách hàng đã từng nhắn tin với fanpage. Kịch bản nhắn tin được tạo tương tự như tính năng tạo kịch bản trả lời tự động.

Sau khi tạo xong kịch bản tin nhắn, bạn có thể target tin nhắn cho một đối tượng cụ thể bằng cách thiết lập các điều kiện. Ví dụ, gửi cho khách hàng có giới tính nam có ngày đăng ký trước 30/08/2021.

Tính năng này cho phép bạn gửi tin nhắn dưới các dạng sau:

 • Tin nhắn đăng ký: Là tin nhắn mà bạn có thể gửi đến bất kỳ khách hàng ở bất kỳ thời gian nào nhưng không bao gồm tin quảng cáo ở đầu hội thoại.
 • Tin nhắn OTN: Là tin nhắn mà bạn có thể gửi đến bất kỳ khách hàng ở bất kỳ thời gian nào bao gồm cả tin quảng cáo nhưng phải gửi đúng chủ đề mà khách hàng đã đăng ký với Chatbot.
 • Tin nhắn quảng cáo: Là tin nhắn bạn chỉ gửi được cho khách hàng trong vòng 24h từ lúc khách hàng đã chat với Bot của bạn. Với loại tin nhắn này thì bạn có thể thoải mái gửi quảng cáo.

Cuối cùng, để kết thúc hoạt động gửi tin nhắn hàng loạt, hệ thống hỗ trợ các bạn lên lịch gửi. 

Cài đặt Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt Trên Ahachat

Cài đặt gửi tin nhắn hàng loạt trên AhaChat

Chăm sóc khách hàng

Tính năng này giúp gửi chuỗi các kịch bản chăm sóc cho khách hàng được gắn thẻ chăm sóc. Bạn có thể thiết lập trước các kịch bản chăm sóc như phần tạo kịch bản trả lời tự động và lên lịch chạy cho chúng. 

Ví dụ, bạn gắn thẻ chăm sóc cho khách hàng nhắn tin hỏi giá của sản phẩm giày thể thao. Hệ thống sẽ gửi kịch bản chăm sóc cho khách hàng với nội dung giới thiệu các mẫu giày và giá của chúng. Bạn có thể tạo một chuỗi kịch bản và lên lịch mỗi ngày gửi một kịch bản chăm sóc cho khách hàng.

Tin Nhắn Chăm Sóc Khách Hàng Tạo Bằng Ahachat

Tin nhắn chăm sóc khách hàng tạo bằng AhaChat

Tự động hóa quy trình hoạt động Trigger

Tính năng này giúp bạn tự động hóa hoàn toàn quy trình chăm sóc và tương tác với khách hàng trên Fanpage. Cơ chế của tính năng này là khi khách hàng thỏa mãn một điều kiện nào đó thì hệ thống sẽ tự động thực hiện các hành động tương ứng như đã cài đặt trước. 

Ví dụ, bạn cài đặt cho hệ thống tự động gửi tin nhắn thông báo nhận quà cho các khách hàng là nữ có thẻ đã tham gia chương trình quay số may mắn. 

Hệ thống cung cấp cho các bạn nhiều điều kiện và hành động khác nhau để bạn kết  hợp sử dụng một cách linh hoạt.

Trigger

Tạo Trigger chăm sóc khách hàng để lại số điện thoại trên AhaChat

Facebook Ads

Tính năng này hỗ trợ các bạn chạy quảng cáo tin nhắn Message bằng tài khoản Facebook Ads thông qua AhaChat. Khi sử dụng tính năng này bạn phải trả tiền quảng cáo theo giá thầu trên Facebook. Đổi lại, cách gửi tin nhắn quảng cáo này khá an toàn và không giới hạn thời gian tương tác của khách hàng với Fanpage. 

Thiết Lập Quảng Cáo Tin Nhắn Bằng Tài Khoản Facebook Ads Thông Qua Ahachat

Thiết lập quảng cáo tin nhắn bằng tài khoản Facebook Ads thông qua AhaChat

Tăng trưởng khách hàng

Hệ thống cung cấp một loạt các công cụ giúp thu hút khách hàng tương tác với fanpage để tăng số lượng khách hàng. Công cụ được đo lường hiệu quả qua chỉ số sau:

 • Impressions: Số lần nhìn thấy công cụ.
 • Clicks: Số lần click vào nút bấm trong bot.
 • Reachs: Số người nhìn thấy công cụ.
 • Opt-Ins: Số người dùng đã đăng ký bot.
 • Conversion: Tỉ lệ chuyển đổi từ Reachs sang Opt-Ins (kết quả là phép chia Opt-Ins/Reachs).

Các công cụ tăng trưởng trong tính năng này bao gồm:

 • Web Form: Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng trong Messenger. Nó giúp khách hàng đăng ký thông tin nhanh chóng, và có thể xác nhận số điện thoại thông qua SMS.
 • Vip Card: Thẻ thành viên hay thẻ giảm giá dùng trong Messenger. Nó làm nổi bật thương hiệu và ghi nhận khách hàng bằng thẻ thành viên.
 • Viral Card: Tạo các Instant Game như Cuộc đời bạn màu gì, Tên của bạn có ý nghĩa gì? Mục đích của loại thẻ này là tăng cảm xúc vui tươi cho khách hàng từ đó tạo mối quan hệ tốt hơn giữa khách hàng và doanh nghiệp.
 • Auto inbox: Tự động inbox, tự động like, tự động trả lời comment cho bài post của fanpage. 
 • Modal: Hiển thị pop-up hiển thị trên website của bạn. Nếu người dùng click vào “Nút bấm” thì kịch bản tự động sẽ khởi chạy trên Messenger của người dùng.
 • Button: Nhúng nút bấm vào website. Nếu người dùng click vào “Nút bấm” thì kịch bản sẽ khởi chạy trên Messenger đồng thời người dùng sẽ thành khách hàng đăng ký để nhận tin nhắn từ Chatbot
 • Messenger Ref Url: Tạo link chia sẻ blog, email hay mạng xã hội. Nếu người dùng click vào “Link” thì kịch bản sẽ khởi chạy trên Messenger đồng thời người dùng sẽ thành khách hàng đăng ký nhận tin nhắn từ Chatbot.
 • QRCode: Tạo mã QRCode để quét trên điện thoại. Nếu người dùng quét “Code” thì kịch bản sẽ khởi chạy trên Messenger đồng thời người dùng sẽ thành khách hàng đăng ký nhận tin nhắn từ Chatbot.
 • Facebook Ads JSON: Tạo quảng cáo Facebook bằng JSON. Nếu người dùng nhấp vào “Quảng cáo” này thì kịch bản sẽ khởi chạy trên Messenger đồng thời người dùng sẽ thành khách hàng đăng ký nhận tin nhắn từ Chatbot.
 • Customer Chat: Nhúng Messenger vào website của bạn (mặc định là góc dưới bên phải), sau khi người dùng click vào “Chat Now” thì kịch bản sẽ khởi chạy trên Messenger đồng thời người dùng sẽ thành khách hàng đăng ký nhận tin nhắn từ Chatbot.

Viral Card được Tạo Bằng Ahachat

Viral Card được tạo bằng AhaChat

Phân quyền cho nhân viên

Tính năng này giúp bạn thêm người dùng khác vào AhaChat để hỗ trợ quản lý. Bạn có thể chỉ định người dùng với một trong hai vai trò:

 • Quản trị viên: Là người có toàn quyền với Chatbot, có thể thay đổi cấu hình và kịch bản trả lời tự động.
 • Nhân viên: Chỉ có thể nhìn thấy danh sách khách hàng và sử dụng live chat.

Lấy Link Gửi Lời Mời Quản Lý Tới Người Dùng Khác Trên Ahachat

Lấy link gửi lời mời quản lý tới người dùng khác trên AhaChat

Cung cấp các mẫu kịch bản

Ngoài tự tạo các kịch bản tương tác tự động, bạn còn có thể sử dụng các mẫu kịch bản do hệ thống cung cấp. Hiện nay, AhaChat tạo sẵn tới 16 kịch bản khác nhau cho bạn lựa chọn:

 • Chatbot Viral chia sẻ nhận quà
 • Chatbot Viral like share
 • Chatbot Viral đua top nhận quà
 • Chatbot Viral trắc nghiệm
 • Chatbot random trắc nghiệm
 • Chatbot UTM
 • Chatbot điểm danh
 • Chatbot Shopping V1
 • Chatbot Shopping V2
 • Chatbot Shopping V3
 • Chatbot cộng tác viên
 • Chatbot bói tuổi vợ chồng
 • Chatbot bói số điện thoại
 • Chatbot tử vi hằng ngày
 • Chatbot bảo hiểm
 • Cú pháp chốt đơn đa kênh

Thống kê báo cáo

Trang tổng quan trên nền tảng cung cấp biểu đồ thể hiện số liệu về các khách hàng đang hoạt động, số lượng tin nhắn và hoạt động của nhân viên theo thời gian.

Báo Cáo Tổng Quan Trên Ahachat

Báo cáo tổng quan trên AhaChat

Tích hợp API

Chatbot hỗ trợ tích hợp với nền tảng thứ 3 để đồng bộ danh sách khách hàng và đơn hàng. Các nền tảng được hỗ trợ tích hợp là: Bitrix24, Getfly, InfusionSoft, Kiotviet, Nhanh,Sap, Harava, WooCommerce, Shopee, Tiki, Telegram, eSMS.

Ứng dụng của  AhaChat

Quản lý và chăm sóc khách hàng

Toàn bộ thông tin về khách hàng trên fanpage và các nền tảng đều được tích hợp trong AhaChat. Qua đó, bạn có thể quản lý khách hàng một cách tập trung. 

Thêm vào đó, Chatbot này hỗ trợ chăm sóc khách hàng thông qua các kịch bản chăm sóc. Qua đó, bạn có thể gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng theo lịch định kỳ. Ví dụ, bạn tạo một danh sách có hoạt động chăm sóc khách hàng nhắn tin xin giá sản phẩm bằng cách gửi sản phẩm mới hằng ngày cho họ.

Tự động hóa quy trình kinh doanh

Nhờ AhaChat bạn có thể tương tác, tư vấn bán hàng một cách hoàn toàn tự động. Sau đó, hệ thống có thể tự động tiếp nhận thông tin khách hàng và phân loại họ. Cuối cùng là tự động thực hiện các hành động tương ứng theo kịch bản đã soạn trước như: gắn chăm sóc, gửi tin nhắn quảng cáo, chốt đơn hàng,...

Nhà cung cấp còn hỗ trợ người dùng một loạt các kịch bản mẫu. Người làm kinh doanh online có thể dùng các mẫu kịch bản này để bán hàng tự động. 

Tạo chiến dịch Marketing

Bằng cách ứng dụng các tính năng gửi tin nhắn hàng loạt, chạy quảng cáo tin nhắn Facebook Ads, bạn có thể tạo ra nhiều chiến dịch Marketing. Với mỗi chiến dịch đều được target đối tượng chính xác.

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng các công cụ Tăng trưởng của phần mềm để thu hút khách hàng tương tác nhiều hơn. Đồng thời tạo ra các chương trình tin nhắn, trò chơi viral để lan tỏa thương hiệu và sản phẩm của mình tới nhiều người hơn.

Quản lý Fanpage Facebook

Nếu bạn có nhiều Fanpage, bạn nên sử dụng AhaChat để quản lý chúng dễ dàng hơn. Thông qua phần mềm, bạn sẽ kiểm soát được lượng tin nhắn, bình luận và các bài viết. Đồng thời, tương tác với khách hàng trực tiếp trên hệ thống AchaChat.

Mức giá của  AhaChat

Hiện nay, phần mềm được bán cho người dùng sử dụng vĩnh viễn với 4 mức giá:

 • Lite: 3,500,000đ
 • Pro: 7,000,000đ
 • Plus:12,000,000đ
 • Vip: 21,000,000đ

Ngoài ra, còn có các gói sản phẩm giới hạn thời gian sử dụng bao gồm:

 • Pro 1 Tháng: 700,000đ
 • Pro 3 Tháng: 1,500,000đ
 • Pro 1 Năm: 4,500,000đ
 • Vip 1 Năm: 12,000,000đ

Giá Bán Của Ahachat

Giá bán của AhaChat

Ưu điểm của  AhaChat

Tính năng toàn diện

Ahachat là một Chatbot có đầy đủ các tính năng để vừa hỗ trợ quản lý Fanpage vừa giúp tự động hóa quy trình kinh doanh. Các tính năng gửi tin nhắn của phần mềm hỗ trợ rất chuyên sâu, cho phép người dùng target đối tượng chính xác và sử dụng nhiều kịch bản khác nhau.

Miễn phí phần lớn các tính năng

Nhà phát hành cho phép người dùng sử dụng miễn phí hầu hết các tính năng và chỉ thu phí khi người dùng muốn tăng số lượng fanpage, khách hàng, tin nhắn và bot. 

Hỗ trợ nhiều kịch bản và công cụ hút khách mang tính ứng dụng cao

Nền tảng cung cấp sẵn cho các bạn rất nhiều kịch bản để ứng dụng trong kinh doanh, marketing, tạo các chiến dịch thu hút khách hàng. Hệ thống còn có một bộ các công cụ nhằm thu hút khách hàng tương tác để tăng tỷ lệ chốt đơn cho người dùng.

Hỗ trợ sử dụng tốt

Các nhân viên của Ahachat sẵn sàng hỗ trợ người dùng 24/7. Hơn nữa, nhà phát hành còn cung cấp tài liệu, các khóa học hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao cho người dùng. Cộng thêm một cộng đồng sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ giữa các người dùng với nhau được tổ chức bởi Ahachat. 

Tham gia cộng đồng AhaChat trên Facebook.

Cung cấp boxchat cho phép demo tính năng

Mỗi tính năng của botchat đều có thể áp dụng thử trên boxchat thử nghiệm do nhà phát hành cung cấp. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế được sai sót trước khi đưa vào sử dụng chính thức một tính năng nào đó.

Khả năng tích hợp đa dạng

Phần mềm tích hợp được với hầu hết các nền tảng quản lý bán hàng và sàn thương mại điện tử lớn hiện nay. Ngoài ra, còn hỗ trợ tích hợp chatbot với nền tảng thứ 3. Vì vậy, người dùng có thể đồng bộ dữ liệu một cách dễ dàng.

Nhược điểm của  AhaChat

Chỉ dùng trên Facebook

Botchat này chỉ sử dụng được trên Facebook. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh online thường diễn ra trên rất nhiều nền tảng khác nhau như: Zalo, Website, Instagram,...

Khó sử dụng

Các thiết lập kịch bản và gửi tin nhắn hàng loạt trên nền tảng khá phức tạp. Vì vậy, nó đòi hỏi người dùng phải bỏ nhiều công sức nghiên cứu mới có thể sử dụng được.

Phần mềm tương tự  AhaChat

Đánh giá AhaChat

Ls Compressed 1

Nội dung được biên soạn bởi

Kiến thức là tài nguyên quý giúp cuộc sống của chúng ta tuyệt vời hơn. Vì vậy, tôi luôn muốn cho đi nhiều nhất có thể.

Xem nhiều nhất

Crocoblock
(Hay còn gọi là JetPlugins) tập hợp những plugin hỗ trợ phát triển website dựa trên Elementor và Gutenberg với hơn 1000 tính năng.
Logo Cuccu
Nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp muốn bán sản phẩm và cộng tác viên bán hàng. Hoạt động theo nguyên lý Tiếp thị liên kết (Affiliate).
Amis Crm Logo
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng đến từ MISA
Buffer 2296087 1912046
Ứng dụng tự động hóa giúp đặt lịch hẹn đăng bài trên Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest và Shopify
Logo Ferdi
Phần mềm quản lý đăng nhập cùng lúc nhiều website giúp hệ thống hóa các trang web thường xuyên truy cập
ProxySite
Proxysite là dịch vụ proxy trực tuyến, cho phép người dùng truy cập các trang web bị chặn thông qua máy chủ ở các quốc gia khác. Nó giúp bạn duyệt web một cách an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.
Logo Ladipage
Nền tảng xây dựng landing page của người Việt, tập trung cho thương mại điện tử và có thể đấu nối với nhiều hệ thống khác.
Nebula Proxy
Nebula Proxy là một trang web proxy trực tuyến miễn phí, và để hiểu cách nó hoạt động, hãy tưởng tượng nó như một "lớp vật lý" trung gian giữa bạn và các trang web trên internet.

Tools Mới

NetNut
NetNut không chỉ là một dịch vụ proxy thông thường, mà là người bạn đồng hành trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tạo ra trải nghiệm lướt web an toàn và riêng tư.
GoLogin
Gologin là ứng dụng trình duyệt proxy thông minh, mở ra khả năng tạo cấu hình một cách nhanh chóng và dễ dàng, làm cho việc vượt qua các hạn chế địa lý và truy cập các trang web bị chặn trở nên đơn gi
asocks
ASocks Proxy là giải pháp đám mây đặc biệt được thiết kế để đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tính ẩn danh, bảo mật và độ tin cậy, không kể bạn là người dùng cá nhân hay doanh nghiệp.
GeoSurf
GeoSurf tự hào là đối tác lớn với hơn 2,5 triệu địa chỉ IP vị trí proxy trải dài từ khắp mọi quốc gia và thành phố trên thế giới.
360proxy
Với mạng lưới proxy mạnh mẽ có sẵn ở hơn 190 quốc gia và khu vực, 360Proxy không chỉ giúp bạn ẩn đi địa chỉ IP của mình, mà còn mở ra cơ hội truy cập các trang web bị chặn một cách dễ dàng.
>
Like 3 Icon.svg
Đăng Ký Khóa Học
Bán Hàng & Marketing

Đăng ký học Marketing, Build kênh TikTok, Bán hàng Lazada, Shopee, TikTok Shop ngay hôm nay với ưu đãi giảm 50% hôm nay!

Đăng ký mail

Tôi không muốn thấy thông báo này.