Startbooks

StartBooks

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

StartBooks là gì?

StartBooks là phần mềm kế toán dành riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ do công ty kế toán MISA phát triển. Nền tảng này hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ mua/ bán hàng, quản lý kho, lập hóa đơn và quản lý quỹ tiền mặt/ ngân hàng/ tài sản cố định; kê khai các loại thuế và xuất báo cáo cụ thể cho các nghiệp vụ.

Phần mềm online hoạt động trên nhiều loại thiết bị như: máy tính, điện thoại, máy tính bảng,… giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các số liệu tài chính của công ty.

Video StartBooks

Screenshot của  StartBooks

Tính năng của  StartBooks

Thiết lập ban đầu

Để sử dụng StartBooks, đầu tiên bạn phải đăng ký tài khoản và khai báo thông tin doanh nghiệp, thiết lập các nghiệp vụ cơ bản.

Khai báo thông tin doanh nghiệp trên StartBooksKhai báo thông tin doanh nghiệp trên StartBooks

Thiết lập thông tin nghiệp vụ cơ bản

Thiết lập thông tin nghiệp vụ cơ bản

Sau khi đăng nhập sử dụng, bạn cần khai báo thêm danh mục liên quan và số dư để Starbooks có thể quản lý cho doanh nghiệp của bạn.

Các danh mục cần thiết lập bao gồm:

 • Khách hàng: Danh sách khách hàng mà doanh nghiệp phát sinh giao dịch bán. Bạn có thể Thêm/Sửa/Xóa hoặc Xem giao dịch khách hàng tại đây.
 • Nhà cung cấp: Danh sách nhà cung cấp mà doanh nghiệp phát sinh giao dịch mua, bạn có thể Thêm/Sửa/Xóa hoặc Xem giao dịch nhà cung cấp tại đây.
 • Hàng hóa, dịch vụ: Danh sách hàng hóa, dịch vụ được theo dõi tại doanh nghiệp. Bạn có thể Thêm/Sửa/Xóa hoặc Xem số lượng tồn các mặt hàng tại đây.
 • Nhân viên: Danh sách nhân viên của doanh nghiệp. Bạn có thể Thêm/Sửa/Xóa nhân viên tại đây.
 • Danh mục kho: Danh sách các kho của doanh nghiệp.
 • Hệ thông tài khoản: Danh sách tài khoản kế toán dùng cho việc hạch toán tại doanh nghiệp.
 • Tài khoản ngân hàng: Danh sách tài khoản ngân hàng mà doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang dùng để giao dịch.
 • Lý do thu, chi: Danh sách lý do thu, chi, tiền của doanh nghiệp
 • Lý kho nhập, xuất kho: Danh sách lý do nhập, xuất kho của doanh nghiệp.
 • Đơn vị tính: Danh sách đơn vị tính của hàng hóa.

Thiết lập danh mục trong Startbooks

Thiết lập danh mục trong Startbooks

Sau khi thiết lập thành công, người dùng có thể sử dụng các tính năng của Starbooks để quản lý tài chính cho công ty. Một số tính năng nổi bật của StartBooks như:

Báo cáo tổng quan

Trang báo cáo tổng quan trên Startbooks

Trang báo cáo tổng quan trên Startbooks

Tại trang báo cáo tổng quan, Startbooks cho phép bạn quản lý các thông tin tài chính của doanh nghiệp mình như:

Số liệu tổng hợp

Thể hiện số liệu tổng cộng và chi tiết của các chỉ tiêu đến thời điểm hiện tại: Tiền, Phải thu, Phải Trả, Hàng tồn kho.

 

Báo cáo số liệu tổng hợp của Startbooks

Doanh thu

Tổng hợp doanh thu của vật tư, hàng hóa phát sinh trong kỳ báo cáo được chọn

Báo cáo doanh thu của Startbooks

Báo cáo doanh thu của Startbooks

Lợi nhuận 

Thể hiện tổng doanh thu và chi phí của doanh nghiệp từ đó tính ra lợi nhuận (lãi/lỗ) theo kỳ báo cáo được chọn

Báo cáo lợi nhuận của Startbooks

Báo cáo lợi nhuận của Startbooks

Dòng tiền 

Thể hiện việc tăng giảm số tiền thu, chi theo kỳ báo cáo, từ đây chủ doanh nghiệp biết được tình hình tăng giảm dòng tiền của doanh nghiệp.

 

Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp trên StartbooksBáo cáo dòng tiền của doanh nghiệp trên Startbooks

Mặt hàng bán chạy

Hiển thị những mặt hàng bán chạy nhất trong kỳ, được thống kê theo Doanh thu hoặc Số lượng. Từ đó tập trung nâng cao doanh thu các mặt hàng bán chạy, đồng thời đưa ra các giải pháp để thúc đẩy doanh thu các mặt hàng khác.

Báo cáo mặt hàng bán chạy trên Startbooks

Báo cáo mặt hàng bán chạy trên Startbooks

Quản lý quỹ tiền mặt

Tính năng này cho phép người dùng có thể thêm các phiếu thu/chi hay các khoản phát sinh tiền mặt liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, từ những dữ liệu thu chi này thì StartBooks sẽ tự động kiểm kê và báo cáo chi tiết. Nhờ đó mà doanh nghiệp có thể quản lý quỹ tiền mặt của mình 1 cách minh bạch, tránh thất thoát.

Cập nhật thu - chi

Người dùng có thể thực hiện thêm phiếu thu/ chi đơn giản ngay trên giao diện quỹ tiền mặt bằng các loại phiếu thu/chi gợi ý của Startbooks.

Một số loại phiếu chi gợi ý như:

 • Chi khác bằng tiền mặt
 • Chi tạm ứng cho nhân viên
 • Chi thanh toán lương cho nhân viên
 • Chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng
 • Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt
 • Nộp thuế bằng tiền mặt
 • Phát hiện thiếu khi kiểm kê
 • Trả nợ bằng tiền mặt
 • Trả tiền cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Thêm phiếu chi tiền mặt trên StartBooks

Thêm phiếu chi tiền mặt trên StartBooks

Một số loại phiếu thu mà StartBooks tạo sẵn:

 • Nhận góp vốn
 • Nhân viên hoàn ứng khoản không chi hết 
 • Phát hiện thừa khi kiểm kê
 • Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
 • Thu hồi các khoản nợ bằng tiền mặt
 • Thu tiền khách hàng bằng tiền mặt
 • Vay vốn bằng tiền mặt
 • Thu khác bằng tiền mặt

Thêm phiếu thu tiền mặt trên StartBooks

Thêm phiếu thu tiền mặt trên StartBooks

Ngoài ra, người dùng có thể đính kèm tài liệu/hóa đơn/chứng từ trong phiếu thu-chi được tạo và thực hiện in phiếu ra nhanh chóng ngay trên màn hình phiếu thu-chi mà không cần chuyển tab.

StartBooks cũng cho phép người dùng có thể bổ sung loại phiếu thu - chi cho phù hợp.

Thêm loại phiếu thu/chi trên StartBooks

Thêm loại phiếu thu/chi trên StartBooks

Kiểm kê quỹ

StartBooks cho phép người dùng có thể kiểm kê quỹ định kỳ ngay trên hệ thống một cách tự động và chính xác.

Trong bảng kiểm kê, bạn có thể:

 • Chọn mốc thời gian kiểm kê
 • Khai báo thông tin kiểm kê tiền mặt thực tế tại qũy
 • Cập nhật thông tin thành viên tham  gia kiểm kê
 • Xem kết quả kiểm kê
 • Xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ

Thêm bảng kiểm kê định kỳ trên StartBooks

Thêm bảng kiểm kê định kỳ trên StartBooks

Tính năng xử lý chênh lệch trên StartBooks cho phép người dùng có thể xử lý khoản chênh lệch khi kiểm quỹ tiền mặt. Căn cứ vào thực tế kiểm kê chênh lệch thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra phiếu thu/phiếu chi tương ứng:

 • Trường hợp: Số kiểm kê thực tế < Số dư theo sổ kế toán (Chênh lệch <0), hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu chi để xử lý giá trị thiếu.
 • Trường hợp: Số kiểm kê thực tế > Số dư theo sổ kế toán (Chênh lệch >0), hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu thu để xử lý giá trị thừa.

Xử lý chênh lệch quỹ tiền mặt trên StartBooks

Xử lý chênh lệch quỹ tiền mặt trên StartBooks

Kết nối ngân hàng

Quản lý thu - chi tiền ngân hàng

Tính năng này tương tự với tính năng ở thu - chi quỹ tiền mặt, người dùng có thể tạo các phiếu thu/chi liên quan đến tài khoản ngân hàng theo mẫu có sẵn của StartBooks hoặc tạo mẫu mới, hệ thống sẽ tự động kiểm kê và cho phép người dùng đối chiếu với sổ phụ khi cần thiết.

Cập nhật thu tiền gửi tài khoản ngân hàng trên StartBooks

Cập nhật thu tiền gửi tài khoản ngân hàng trên StartBooks

Chuyển tiền nội bộ

Thông thường doanh nghiệp có thể mở nhiều tài khoản ngân hàng ở các ngân hàng khác nhau để thuận tiện cho việc giao dịch. Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác, StartBooks hỗ trợ bạn thực hiện ghi nhận vào phần mềm bằng cách thêm phiếu chuyển tiền nội bộ.

Thêm phiếu chuyển tiền nội bộ trong StartBooks

Thêm phiếu chuyển tiền nội bộ trong StartBooks

Quản lý mua hàng

Trong mục này, StartBooks hỗ trợ doanh nghiệp ghi lại các thông tin về giao dịch liên quan đến mua hàng bao gồm:

 • Lập chứng từ mua hàng để ghi nhận chi phí và cập nhật tồn kho
 • Nhập hóa đơn mua hàng để ghi nhận thông tin phục vụ việc kê khai thuế
 • Thêm chứng từ trả lại hàng mua để ghi nhận thông tin hàng hóa trả lại cho nhà cung cấp, cập nhật chi phí, tồn kho.
 • Thêm chứng từ giảm giá mua hàng để ghi nhận thông tin giảm giá, cập nhật chi phí.
 • Thêm nhà cung cấp ngay trong màn hình mà không cần chuyển tab

Thêm phiếu mua hàng trong StartBooks

Thêm phiếu mua hàng trong StartBooks

Phần mềm này cũng cho phép người dùng tạo hóa đơn cùng với phiếu mua hàng và đính kèm thêm hình ảnh/tệp liên quan đến phiếu mua, in phiếu mua hàng.

Quản lý bán hàng

Tương tự như nghiệp vụ mua hàng, với tính năng quản lý bán hàng, Starbooks cho phép người dùng có thể:

 • Tạo đơn đơn đặt hàng ghi nhận thông tin hàng hóa khách hàng yêu cầu cung cấp.

Thêm đơn đặt hàng trên giao diện StartBooks

Thêm đơn đặt hàng trên giao diện StartBooks

 • Thêm chứng bán hàng để ghi nhận doanh thu và cập nhật tồn kho.
 • Thêm hóa đơn bán hàng để ghi nhận thông tin phục vụ việc kê khai thuế.
 • Thêm chứng từ trả lại hàng bán để ghi nhận thông tin hàng hóa trả lại, cập nhật doanh thu, tồn kho.
 • Thêm chứng từ giảm giá bán hàng để ghi nhận thông tin hàng giảm giá, cập nhật doanh thu.
 • Thêm/sửa danh sách và thông tin khách hàng. Ngoài ra Startbooks cũng hỗ trợ in và xuất dữ liệu danh sách khách hàng ngay từ phần mềm.

Thêm khách hàng mới trên giao diện của StartBooks

Thêm khách hàng mới trên giao diện của StartBooks

Kết nối hóa đơn điện tử

Tính năng này cho phép doanh nghiệp có thể kết nối trực tiếp với hệ thống hóa đơn điện tử MISA melnvoice để xuất hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm, từ đó hệ thống sẽ tự động nhận diện hóa đơn và hạch toán giúp doanh nghiệp thao tác đơn giản hơn. 

(Lưu ý để sử dụng tính năng này thì doanh nghiệp phải mua gói phần mềm MISA melvoice).

Sau khi chọn được phiếu bán hàng phù hợp, bạn có thể thực hiện xuất hóa đơn điện tử mong muốn.

Xuất hóa đơn điện tử với MISA melnvoice tích hợp với StartBooks

Xuất hóa đơn điện tử với MISA melnvoice tích hợp với StartBooks

Giám sát hàng tồn kho

Với tính năng giám sát kho, StartBooks hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chủ động nắm bắt thông tin số lượng tồn kho giúp doanh nghiệp tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình quản lý và đưa ra quyết định phù hợp cho mỗi lần nhập kho.

Cụ thế, tính năng này cho phép:

 • Thêm phiếu nhập kho/xuất kho

Thêm phiếu xuất kho trong Startbooks

Thêm phiếu xuất kho trong Startbooks

 • Thêm lệnh lắp/ tháo dỡ: Lệnh lắp ráp/tháo dỡ ghi nhận nghiệp vụ lắp ráp các vật tư hàng hóa thành một thành phẩm hoặc tháo dỡ một mặt hàng thành các thành phẩm khác nhau. Từ đây, bạn có thể thêm phiếu nhập xuất kho hàng hóa mang đi lắp ráp hoặc phiếu nhập kho cho thành phẩm.
 • Kiểm kê kho: Ở đây Startbooks cho phép kiểm kê 2 loại là kiểm kê hàng hóa và kiểm kê giá trị tồn kho. Tại mục này, người dùng có thể:
  • Lập phiếu kiểm kê
  • Xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê phát hiện thiếu/thừa bằng cách lập thêm phiếu xuất/nhập kho.

Xử lý chênh lệch sau kiểm kê bằng cách thêm phiếu xuất kho

Xử lý chênh lệch sau kiểm kê bằng cách thêm phiếu xuất kho

 • Tồn kho: cho phép xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến hoạt động quản lý kho tại doanh nghiệp.

Quản lý tồn kho trên Startbooks

Quản lý tồn kho trên Startbooks

 • Tính giá xuất kho: cho phép xác định giá trị hàng tồn kho xuất đi trong kỳ.

Quản lý tài sản cố định

Việc quản lý tài sản cố định bao gồm các nghiệp vụ giảm tài sản cố định, khấu hao, tăng tài sản cố định sẽ được StartBooks hỗ trợ cập nhật trong phần mềm để quản lý tài chính và thống kê báo cáo cuối kỳ chính xác hơn.

Cụ thể, tính năng này cho phép:

 • Khai báo tài sản cố định đầu kỳ
 • Ghi nhận tăng tài sản cố định khi doanh nghiệp mua sắm, nhận góp vốn…
 • Ghi giảm tài sản cố định tại doanh nghiệp khi thanh lý, nhượng bán, sử dụng…
 • Tính khấu hao cho tài sản

Thêm khấu hao tài sản cố định trong StartBooks

Thêm khấu hao tài sản cố định trong StartBooks

Kế toán tổng hợp

Ngoài những nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt, ngân hàng, mua/ bán hàng, xuất/ nhập kho và liên quan đến tài sản cố định thì tại mục này, người dùng có thể thêm các nghiệp vụ phát sinh khác trong kỳ để việc tổng hợp cuối kỳ chính xác hơn.

Thêm chứng từ nghiệp vụ khác

Thêm chứng từ nghiệp vụ khác

Vào cuối kỳ, khi doanh nghiệp cần xác định kết quả hoạt động kinh doanh, StartBook sẽ hỗ trợ kết chuyển lãi lỗ ngay trên phần mềm. 

Tính năng kết chuyển lãi lỗ trên phần mềm StartBooks

Tính năng kết chuyển lãi lỗ trên phần mềm StartBooks

Ngoài ra, phần mềm cũng hỗ trợ bạn quản lý hệ thống tài khoản kế toán bằng cách thêm/xóa/ngừng theo dõi các tài khoản này.

Quản lý hệ thống tài khoản trên StartBooks

Quản lý hệ thống tài khoản trên StartBooks

Kết nối cơ quan thuế

Tính năng này cho phép doanh nghiệp có thể kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ/ phương pháp trực tiếp và thuế thu nhập doanh nghiệp từng kỳ một cách dễ dàng. 

Ngoài ra trong mỗi tờ khai, bạn cũng có thể bổ sung phụ lục như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay bổ sung tính năng in và xuất tờ khai.

Thêm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trên StartBooks

Thêm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trên StartBooks

Nhắc nhở thông minh

Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở doanh nghiệp nộp các báo cáo tài chính và nộp các loại thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài,…) mỗi khi đến hạn nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn và chính xác.

Báo cáo sổ sách

StartBooks hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi và xuất dữ liệu 3 loại báo cáo là:

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • Sổ sách

Báo cáo quản trị 

Tại đây cho phép người dùng xuất dữ liệu báo cáo cho từng loại nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Báo cáo bán hàng
  • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
  • Chi tiết công nợ theo khách hàng
  • Sổ tổng hợp bán hàng
  • Sổ chi tiết bán hàng
  • Báo cáo doanh thu theo mặt hàng
  • Báo cáo doanh thu bán hàng theo nhân viên
 • Báo cáo mua hàng
  • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
  • Chi tiết công nợ nhà cung cấp
  • Sổ tổng hợp mua hàng
  • Sổ chi tiết mua hàng
 • Báo cáo hàng tồn kho
  • Tổng hợp nhập xuất tồn kho
  • Chi tiết nhập xuất tồn kho
 • Báo cáo tài sản cố định
  • Số tài sản cố định
 • Báo cáo về quỹ tiền mặt
  • Số quỹ tiền mặt
 • Báo cáo tổng hợp
  • Nhật ký chung
  • Sổ chi tiết tài khoản

Báo cáo quỹ tiền mặt trong StartBooks

Báo cáo quỹ tiền mặt trong StartBooks

Báo cáo tài chính

Một số loại báo cáo tài chính StartBooks hỗ trợ doanh nghiệp tạo và xuất như:

 • Báo cáo tình hình tài chính
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Báo cáo tình hình tài chính trên StartBooks

Báo cáo tình hình tài chính trên StartBooks

Sổ kế toán

Trong mục sổ kế toán, doanh nghiệp có thể xuất các loại báo cáo như:

 • Sổ nhật ký sổ cái
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Sổ tài sản cố định
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán
 • Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả
 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
 • Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra
 • S10-DNSN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Ứng dụng của  StartBooks

StartBooks là ứng dụng dành riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các tính năng của nền tảng này khá đa dạng, dễ sử dụng, không quá phức tạp và phù hợp với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Sử dụng phần mềm kế toán này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí và nhân sự trong việc quản lý tài chính nhờ những tính năng quản lý tài sản, quản lý nghiệp vụ mua bán hàng, tạo nhanh hoa đơn điện từ và kê khai các loại thuế doanh nghiệp.

Quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ

Quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ

Mức giá của  StartBooks

Hiện tại, StartBooks chỉ cung cấp 1 gói dịch vụ duy nhất cho tất cả các tính năng trên phần mềm với chi phí là 6.000.000/ năm cho một doanh nghiệp (tương ứng với một mã số thuế).

Ngoài ra, khi lần đầu sử dụng phần mềm, bạn sẽ phải trả thêm 1 khoản phí 1.000.000 gọi là phí khởi tạo.

Mức giá của StartBooks

Mức giá của StartBooks

Ngoài ra khi đăng ký sử dụng lần đầu, người dùng có thể trải nghiệm dùng thử các tính năng của StartBooks trong vòng 14 ngày.

Ưu điểm của  StartBooks

Giao diện đẹp, thân thiện

Khác với các phần mềm kế toán trên thị trường hiện nay, StartBooks có giao diện đẹp và dễ sử dụng nhờ bảng điều khiển trực quan, đầy đủ tính năng cùng bộ hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ chi tiết.

Cài đặt nhanh chóng

StartBooks hỗ trợ người dùng triển khai quản lý tài chính ngay trên website mà không cài đặt về máy và thông qua phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng tiện lợi.

Hỗ trợ nhiệt tình

StartBooks có hệ thống hotline luôn luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ bản giải quyết vấn đề. Ngoài ra ngay trong màn hình làm việc cũng có khung chat hỗ trợ, với bất kỳ thắc mắc hay vấn đề phát sinh bạn có thể trực tiếp liên hệ với nhân viên để được giải quyết kịp thời.

Tính bảo mật cao, uy tín

StartBooks là sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ kế toán MISA, đã có kinh nghiệm hơn 25 năm trong lĩnh vực phần mềm kế toán nên đây chính là điểm cộng cho phần mềm này. Ngoài ra, StartBooks cũng xây dựng một trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier3, tuân thủ tiêu chuẩn an ninh thông tin ISO 27000, CSA STAR và hệ thống an ninh thông tin được chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO/IEC 27001, CMMI và CSA STAR.

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán

Phần mềm cung cấp cho người dùng đẩy đủ các nghiệp vụ kế toán theo thông tư 132/2018/TT-BTC như mua hàng/ bán hàng/khấu hao/kiểm kê/ kê khai thuế... như những tính năng đã giới thiệu ở trên.

Tích hợp hóa đơn điện tử

Nhờ tính năng này mà người dùng có thể lập và xuất hóa đơn đa dạng (hóa đơn mua hàng/hóa đơn giá trị gia tăng…) nhanh chóng, chính xác từ các phiếu mua hàng có sẵn hoặc thêm mới hóa đơn nếu cần thiết.

Báo cáo nhanh, chính xác

Phần mềm kế toán StartBooks cung cấp một loạt các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị, giúp doanh nghiệp thực hiện lập báo cáo nhanh và chính xác. Với mỗi một báo cáo quý vị có thể thực hiện tùy chỉnh mẫu báo cáo, kết xuất báo cáo ra tệp hoặc in trực tiếp từ hệ thống. 

Hỗ trợ kiểm tra sai sót số liệu cuối kỳ

Với mỗi nghiệp vụ kiểm kê tiền mặt, kiểm kê tài khoản ngân hàng hay kiểm kê kho. Nếu phát hiện có sự chênh lệch thì nhân viên có thể nhanh chóng lập chứng từ để cân bằng lại tài khoản.

Tích hợp nền tảng dịch vụ kế toán ASP

Tích hợp nền tảng dịch vụ kế toán chuyên nghiệp ASP MISA, giúp doanh nghiệp có thể  kết nối các đơn vị cung cấp kế toán dịch vụ uy tín.

 

Nhược điểm của  StartBooks

Mức giá cao

StartBooks có mức giá khá cao so với các phần mềm trên thị trường hiện nay, so với các phần mềm dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ chỉ dao động từ 2 đến 4 triệu đồng nhưng mức giá của StarBooks là 6.000.000 đồng

Khai báo nhiều

Để sử dụng đầy đủ bộ tính năng của StartBooks hiệu quả, người dùng ban đầu sẽ khá tốn thời gian để thiết lập các danh mục hàng hóa, khai báo số dư…

Không tích hợp các đơn vị hóa đơn điện tử khác

Hiện tại, StartBooks mới chỉ hỗ trợ tích hợp với MISA melnvoice - phần mềm hóa đơn điện tử cùng đơn vị cung cấp.

Phần mềm tương tự  StartBooks

Đánh giá StartBooks

99247267 1545219762304022 3604073500941221888 O

Nội dung được biên soạn bởi

Hi vọng những chia sẻ về ứng dụng sẽ mang lại thông tin hữu ích cho bạn!

Xem nhiều nhất

Logo Casso
Công cụ quản lý tài chính giúp theo dõi dòng tiền, tự động thông báo giao dịch và lập báo cáo tài chính.
Logo Canva
Nền tảng cung cấp các mẫu thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh và video đơn giản.
PIA Proxy
PIA Proxy là một dịch vụ proxy do Private Internet Access (PIA) cung cấp, cho phép truy cập vào những trang web bị chặn hoặc có giới hạn tại một số khu vực địa lý cụ thể
Logo Slimcrm
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng thuộc hệ sinh thái SlimSoft giúp quản trị khách hàng, nội bộ và hỗ trợ gia tăng doanh thu.
bigseller
BigSeller là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh hàng đầu hiện nay mang đến cho người dùng vô số tiện ích trong việc quản lý và vận hành các gian hàng đến từ nhiều nền tảng như TikTok, Lazada, Shopee...
bright data
Bright Data có một kho lưu lượng IP lớn đến từ khắp nơi trên toàn cầu, Bright Data thực sự là một đối tác đáng tin cậy, được các khách hàng trên khắp thế giới tin tưởng và sử dụng.
IP2World
IP2World là một dịch vụ cung cấp các địa chỉ IP Proxy dân cư (Residential Proxy IPs) cho việc sử dụng trực tuyến!
Oxylabs
Với hơn 1.5 triệu proxy chuyên dụng và 30 triệu proxy dân dụng, phủ sóng tới hơn 180 quốc gia, Oxylabs tự hào mang đến giải pháp proxy hàng đầu cho khách hàng.

Tools Mới

NetNut
NetNut không chỉ là một dịch vụ proxy thông thường, mà là người bạn đồng hành trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tạo ra trải nghiệm lướt web an toàn và riêng tư.
GoLogin
Gologin là ứng dụng trình duyệt proxy thông minh, mở ra khả năng tạo cấu hình một cách nhanh chóng và dễ dàng, làm cho việc vượt qua các hạn chế địa lý và truy cập các trang web bị chặn trở nên đơn gi
asocks
ASocks Proxy là giải pháp đám mây đặc biệt được thiết kế để đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tính ẩn danh, bảo mật và độ tin cậy, không kể bạn là người dùng cá nhân hay doanh nghiệp.
GeoSurf
GeoSurf tự hào là đối tác lớn với hơn 2,5 triệu địa chỉ IP vị trí proxy trải dài từ khắp mọi quốc gia và thành phố trên thế giới.
360proxy
Với mạng lưới proxy mạnh mẽ có sẵn ở hơn 190 quốc gia và khu vực, 360Proxy không chỉ giúp bạn ẩn đi địa chỉ IP của mình, mà còn mở ra cơ hội truy cập các trang web bị chặn một cách dễ dàng.
>
Like 3 Icon.svg
Đăng Ký Khóa Học
Bán Hàng & Marketing

Đăng ký học Marketing, Build kênh TikTok, Bán hàng Lazada, Shopee, TikTok Shop ngay hôm nay với ưu đãi giảm 50% hôm nay!

Đăng ký mail

Tôi không muốn thấy thông báo này.