Mautic

Mautic

Nền tảng Marketing Automation mã nguồn mở hỗ trợ tạo email, tạo form, landing page và tạo workflow

Mautic là gì?

Mautic là một nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ marketing automation thông qua việc hỗ trợ người dùng tạo chiến dịch marketing (dựa trên workflow), gửi email, tạo biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng, xây dựng landing page, thiết kế kịch bản marketing tự động có tính cá nhân hóa cao. Từ đó có thể đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Để sử dụng Mautic, bạn cần có hosting hoặc VPS và domain/subdomain để cài đặt.

Video Mautic

Screenshot của  Mautic

Tính năng của  Mautic

Quản lý liên hệ

Với Mautic, người dùng có thể lưu trữ data khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau giúp bạn quản lý thông tin khách hàng chi tiết và theo dõi truy cập, tương tác của các cá nhân trên website của bạn.

Các liên hệ trong Mautic có 2 loại:

 • Visitors: bao gồm danh sách người truy cập website trên website của bạn nhưng không để lại thông tin cụ thể như email, SDT...Với những khách truy cập này bạn chỉ có thể quan sát bằng địa chỉ IP của họ và không thể thực hiện marketing với nhóm liên hệ này.
 • Standard Contacts: Đây là danh sách những khác truy cập vào website có để lại thông tin như họ tên, email, SĐT...thông qua form thu thập.

Bạn có thể tùy chỉnh xem danh sách Visitors hay Standard Contacts bằng cách click vào biểu tượng anonymous.

Quản lý danh sách khách hàng trên Mautic

Quản lý danh sách khách hàng trên Mautic

Danh sách khách hàng truy cập sẽ được hiển thị các thông tin cơ bản như tên, email, thời gian hoạt động, điểm tiềm năng...

Tạo liên hệ mới

Các nguồn liên hệ từ website, landing page đã tích hợp sẽ được Mautic tự động import vào hệ thống. Bạn cũng có thể thêm thủ công các liên hệ bằng 3 cách:

 • Quick Add: thêm nhanh từng khách hàng với ít trường thông tin
 • Add Contact: Cho phép người dùng thêm từng khách hàng một. Phù hợp khi bạn cần thêm ít contact nhưng với nhiều thông tin chi tiết.
 • Import Contact: với tính năng này bạn có thể thêm nhiều liên hệ cùng lúc bằng file CSV. 

Mautic Quanlylienhe2

Hành động hàng loạt

Với danh sách liên hệ, bạn có thể lọc liên hệ bằng tên,email hoặc thực hiện một số hành động hàng loạt như:

 • Change Campaigns: thay đổi sang Campaign khác.
 • Change Categories: thay đổi sang Category khác.
 • Change Channels: thay đổi sang Channels khác.
 • Change Owner: thay đổi chủ sở hữu Contact.
 • Change Segments: thay đổi sang Segments.
 • Change Stages: thay đổi sang Stages khác.
 • Export: xuất toàn bộ Contact dạng file CSV.
 • Set do not contact: loại bỏ khỏi list.
 • Delete Selected: xóa Contact đã chọn.

Hành động hàng loạt với các liên hệ

Hành động hàng loạt với các liên hệ

Ngoài ra Mautic còn có một tính năng nữa là Contact Duplicates, với tính năng này thì khi 1 khách hàng điền form nhiều lần thì contacts cập nhật sẽ không bị trùng lặp, Mautic sẽ tự động đồng bộ và thêm các trường thông tin vào mỗi contact đó.

3 yếu tố mà Mautic dựa vào để xác nhận contact bao gồm:

 • Địa chỉ IP.
 • Địa chỉ Email.
 • Cookie của trình duyệt

Theo dõi cá nhân

Mautic cho bạn theo dõi các liên hệ với 1 trang cá nhân riêng, khi bạn click chọn 1 liên hệ cụ thể thì sẽ quan sát được các thông tin chi tiết bao gồm:

 •  Engagements là phần thông tin bằng biểu đồ, biểu đồ này cho biết các lần tương tác của khách hàng với website của bạn.
 • Điểm tiềm năng: Phần điểm này do bạn cài đặt, khi khách hàng thực hiện 1 hành động nào đó sẽ được tính điểm. Điểm càng cao thì có nghĩa khách hàng càng tiềm năng.
 • History: là lịch sử chi tiết các trang mà khách truy cập, tương tác trên website và các hành động của bạn bao gồm gửi email, khách hàng đọc email vào lúc nào…

Bạn có thể thực hiện một số thao tác khác như chỉnh sửa thông tin, ghi chú…

Theo dõi từng chi tiết liên hệ trên Mautic

Theo dõi từng chi tiết liên hệ trên Mautic

Danh mục

Với Mautic, bạn có thể tạo nhiều danh mục để phân loại và quản lý các assets (tài sản), segments, chiến dịch, email, biểu mẫu....

Có 2 cách để sử dụng danh mục

 • Tạo danh mục riêng cho các phần tử trên hệ thống: Ví dụ phân loại riêng cho Segment, biểu mẫu, landing page…
 • Tạo danh mục cho toàn bộ các phần tử trên hệ thống: Đối với loại này sẽ thích hợp để bạn phân loại các phần tử theo từng chiến dịch khác nhau. Ví dụ bạn có chiến dịch bán hàng A, bạn sẽ thêm các segments/biểu mẫu/chiến dịch… liên quan đến chiến dịch bán hàng A vào chung 1 mục để dễ quản lý.

Khi tạo danh mục mới có thể chọn loại danh mục, mô tả, tiêu đề và màu sắc đánh dấu.

Tạo danh mục trong Mautic

Tạo danh mục trong Mautic

Tags & Segments

Segments

Trong marketing mà nói, Segments là tính năng quan trọng giúp bạn có thể phân loại khách hàng thành nhiều nhóm với nhiều tiêu chí khác nhau. Nhờ đó có thể gửi những nội dung đúng người, đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. 

Tại mục Segments, bạn có thể quan sát danh sách các segment đã tạo, tìm kiếm bằng nhiều lệnh nâng cao, tạo mới segments...

Mautic Segments1

Bạn có thể tạo mới Segment với nhiều bộ lọc khác nhau như trường thông tin, record, tracking activity của khách hàng trên hệ thống, website.

Các trường bộ lọc trong Segments

Các trường bộ lọc trong Segments

Ngoài ra, bạn có thể tạo kết hợp nhiều bộ lọc khác nhau với 2 kiểu là and/or.

Kết hợp bộ lọc khi tạo Segments

Kết hợp bộ lọc khi tạo Segments

Lưu ý: Để contacts được thêm tự động vào các segments thì bạn phải cài đặt và cấu hình thêm 1 đoạn code và file Cron Job của mình. Code: “php /path/to/mautic/bin/console mautic:segments:update --env=prod”

Tags

Sử dụng Tags giúp người dùng có thể phân loại khách hàng với các nhãn khác nhau, giúp tìm kiếm và lọc khách hàng nhanh hơn. Bạn có thể:

 • Chỉnh sửa hoặc xóa thẻ
 • Xóa thẻ hàng loạt
 • Xem tất cả liên hệ với 1 thẻ cụ thể
 • Tạo thẻ mới

Quản lý Tag trên Mautic

Quản lý Tag trên Mautic

Components

Trong Components sẽ bao gồm các tiện ích giúp bạn có thể thu thập thông tin khách hàng tốt hơn.

Assets

Assets hay còn gọi là tài sản, là nơi lưu trữ và quản lý các file như hình ảnh, âm thanh, file tải xuống…- những mục mà bạn sẽ gửi đến khách hàng của mình sau khi họ điền xong biểu mẫu. 

Bạn có thể theo dõi, gán điểm và xem thống kê báo cáo cho từng mục dữ liệu.

Ví dụ: 

 • Thông tin chi tiết về sản phẩm/ dịch vụ
 • Ứng dụng demo có thể tải xuống

Người dùng có thể thêm nhiều Asset khác nhau theo 2 cách:

 • Upload trực tiếp trên máy tính. Dung lượng tối đa là 6MB
 • Dẫn link từ nguồn bên ngoài

Tạo Assets trên Mautic

Tạo Assets trên Mautic

Bạn có thể xem nhanh hình ảnh đại diện của file, bổ sung thêm thông tin chi tiết của file để dễ dàng quản lý hơn. 

Ngoài ra, bạn có thể quản lý như chọn Danh mục file để dễ dàng quản lý, chọn ngôn ngữ, thời gian tồn tại của file và cho phép các công cụ tìm kiếm như Google, Bing index file hay không.

Sau khi tạo xong assets bạn có thể xem và theo dõi file bằng cách nhấp vào tên assets trong danh sách.

Xem và theo dõi Assets

Xem và theo dõi Assets

Màn hình nội dung se cung cấp cho bạn các báo cáo như số lần tài liệu được tải xuống, số lượt xem,.. hiển thị theo biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc hằng tuần/tháng/năm. Bạn cũng có thể thao tác chỉnh sửa/xóa assets đã tạo.

Dynamic Web Content (DWC)

Với phiên bản Mautic 2.0 trở lên, người dùng có thể sử dụng nội dung động DWC để hiển thị nội dung cá nhân hóa lên các khách truy cập trang là Visitors và Standard Contacts. 

Có 2 kiểu DWC bao gồm:

 • Dựa trên bộ lọc: Mautic cho phép bạn cấu hình bộ lọc (như phân đoạn), dựa trên những điều kiện cụ thể mà hiển thị các nội dung khác nhau.
 • Dựa trên chiến dịch

Tạo DWC trên Mautic

Tạo DWC trên Mautic

Form

Biểu mẫu là một phần quan trọng của hệ thống Marketing Automation. Bạn có thể sử dụng form để thu thập thông tin người dùng, điều hướng họ tới các assets khác nhau hay cho phép người dùng đăng ký sự kiện nào đó. 

Mautic cung cấp cho bạn 2 lựa chọn về biểu mẫu:

 • Campaign Form: Biểu mẫu này sẽ giúp bạn thu thập thông tin khách hàng và được điều khiển bởi Campain Builder
 • Standalone Form: Loại biểu mẫu này cũng nhằm mục đích thu thập thông tin khách hàng. Các thông tin liên hệ sẽ được tự động đẩy về một Segment nào đó (theo điều kiện của Segments đã tạo).

Khi tạo biểu mẫu, bạn có thể thêm các trường thông tin mà bạn muốn thu thập như email, SĐT,.. và tùy chọn các actions (hành động) sau khi khách truy cập đăng ký biểu mẫu như gửi email, cho phép tải xuống assets tùy chọn (đã tạo ở phần assets)... 

Tạo biểu mẫu trong Mautic

Tạo biểu mẫu trong Mautic

Mautic còn cung cấp cho người dùng 1 tính năng khá hữu ích là chế độ kiosk. Một số biểu mẫu sẽ được gửi từ một thiết bị bởi nhiều khách truy cập khác nhau, nếu bạn bật chế độ này thì mỗi lần gửi sẽ tạo ra một liên hệ mới. Còn nếu tắt chế độ kiosk, Mautic sẽ không tạo mới liên hệ mà chỉ cập nhật thông tin từ phiên hiện tại.

Landing Page

Với tính năng này, bạn có thể tạo một trang landing page nhanh chóng mà không cần sử dụng thêm nền tảng từ bên thứ 3. Mục đích của Landing Page là để nhúng biểu mẫu giúp thu thập thông tin khách hàng. 

Mautic cung cấp cho người dùng bộ Builder khá đầy đủ với các thao tác kéo thả phần tử đơn giản để tạo trang mới. Các phần tử như: text, hình ảnh, link, bản đồ, đồng hồ đếm ngược, button...

Tạo mới Landing Page trên Mautic

Tạo mới Landing Page trên Mautic

Ngoài ra bạn có thể cho phép công cụ tìm kiếm index trang hay không, cài đặt các yếu tố SEO cho trang Landing Page, tạo các biến thể của trang với chức năng bản dịch...

Tạo và quản lý chiến dịch

Chiến dịch trong Mautic có thể hiểu đơn giản là bạn tạo các chiến dịch gửi email, gửi SMS, gửi Notification,... cho khách hàng theo thời gian cài đặt sẵn hoặc dựa trên các tương tác khách hàng (tạo kịch bản với workflow). Ngoài ra bạn cũng có thể dựa vào tính năng này để xác định được và xác định được marketing qualified leads hoặc sales qualified leads thông qua việc chấm điểm tương tác trên mỗi hành động của khách hàng.

Tạo chiến dịch mới

Tạo mới chiến dịch trong Mautic

Tạo mới chiến dịch trong Mautic

Với chiến dịch được tạo mới bạn có thể thao tác

 • Thêm các thông tin cho campaign, phân loại campaign theo danh mục
 • Tùy chỉnh bật/tắt, thời gian của chiến dịch
 • Tạo kịch bản (workflow) cho chiến dịch
Tạo workflow

Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Mautic, cho phép người dùng có thể tạo kịch bản với bộ campaign builder dễ dàng.

Với mỗi chiến dịch, bạn có thể tùy chọn nguồn contact đầu vào theo 2 nguồn:

 • Theo contact segments: theo phân loại khách hàng có sẵn mà bạn đã tạo
 • Theo campaign forms: thông tin liên hệ sẽ được thu thập và cập nhật theo biểu mẫu mà bạn tạo cho chiến dịch (đã nhắc đến ở phần biểu mẫu)

Chọn nguồn liên hệ sử dụng cho Campaign trong Mautic

Chọn nguồn liên hệ sử dụng cho Campaign trong Mautic

Sau khi chọn xong liên hệ, bạn có thể lựa chọn một trong 3 yếu tố sau để mở đầu cho kịch bản của mình

 • Decision: là hành động được tạo bởi khách hàng ví dụ như đăng ký form, truy cập landing page nào đó, mở mail…
 • Action: Là hành động mà bạn sẽ tác động lên khách hàng như chấm điểm tiềm năng, chuyển khách hàng đến chiến dịch khác, di chuyển tới segments khác, gửi email…
 • Conditions: các bộ lọc để lọc khách hàng

Tạo workflow trong Mautic

Tạo workflow trong Mautic

Decision

Với mỗi decisions được chọn, đầu ra sẽ có 2 mục kết quả là

 • Green Points: nghĩa là nếu hành động này được thực hiện thì sẽ như thế nào
 • Red Points: Ngược lại với Green Point

Ví dụ: Khi bạn chọn Decision là Open Mail thì bạn có thể thiết lập hành động sau green point là gửi email bán hàng, còn red point là gửi lại email sau 1 ngày. 

Tạo workflow trên Mautic

Tạo workflow trên Mautic

Action

Sau mỗi decision, bạn có thể tạo các hành động khác nhau để tương tác với khách hàng.

Có rất nhiều Action cho bạn có thể lựa chọn như thêm/bớt điểm tiềm năng của contact đó, chuyển contact sang chiến dịch khác, xóa contact, sửa tag, gửi email, gửi SMS…

Với mỗi hành động bạn có thể tùy chọn 3 chế độ kích hoạt là:

 • Immediately: Thực hiện ngay
 • At a relative time period: Sau một khoảng thời gian chờ nào đó.
 • At a specific date/time: Vào mốc ngày giờ cố định nào đó.

Lưu ý với hành động gửi email, bạn sẽ có 2 kiểu gửi là Marketing và Transactional.

 • Marketing: Chỉ cho phép gửi email 1 lần duy nhất
 • Transactional: có thể gửi email nhiều lần tới khách hàng

Tùy chọn hành động gửi email trên Mautic

Tùy chọn hành động gửi email trên Mautic

Condition

Phần tử này cho phép bạn lọc khách hàng một cách chi tiết hơn, từ đó giúp workflow hiệu quả, đúng đối tượng. Các điều kiện bao gồm:

 • Contact campaigns: Kiểm tra xem liên hệ có phải là thành viên của một Chiến dịch khác không
 • Contact device: Kiểm tra xem liên hệ đã tương tác với Chiến dịch của bạn từ một loại thiết bị nào hay chưa (vd desktop, mobile..)
 • Contact field value: Kiểm tra xem thông tin có khớp với các tiêu chí đã chọn
 • Contact owner
 • Contact segments: Kiểm tra xem liên hệ có phải là thành viên của các Phân đoạn đã chọn hay không
 • Contact tags: Kiểm tra xem liên hệ có nằm trong Tags chỉ định hay không
 • Form field value: giá trị tưởng biểu mẫu
 • Has active notification: Kiểm tra xem thông báo web đang hoạt động đã được gửi đến liên hệ chưa
 • Has valid email address: Kiểm tra xem địa chỉ email của liên hệ có cú pháp hợp lệ hay không,

Thêm điều kiện trong workflow

Thêm điều kiện trong workflow

Quản lý chiến dịch

Với mỗi chiến dịch được tạo thành công, bạn có thể quản lý chúng trong trang tổng quan chiến dịch. Trang tổng quan sẽ thể hiện báo cáo về số lượng liên hệ được thêm vào chiến dịch, số email đã gửi, số lượt xem trang do chiến dịch tạo ra....

Bạn cũng có thể sử dụng nút Preview để xem trước kịch bản của chiến dịch.

Quản lý chiến dịch trên Mautic

Quản lý chiến dịch trên Mautic

Tích hợp đa kênh

Các kênh mà Mautic tích hợp hỗ trợ bạn tương tác với khách hàng bao gồm:

 • Marketing Messages: thực hiện qua kênh tin nhắn.
 • Emails: thực hiện qua việc gửi Mail.
 • Text Messages: tin nhắn SMS.
 • Focus Items: thực hiện trên Landing Page.
 • Mobile Notifications: thông báo trên màn hình điện thoại.
 • Web Notifications: thông báo trên trình duyệt của khách hàng.
 • Social Monitoring: thông qua các kênh mạng xã hội.

Để sử dụng chiến dịch hiệu quả, bạn phải cấu hình các kênh này trước. Ví dụ: trong campain bạn chọn hành động là send marketing messages thì mục này cần được phải tạo trước thì hệ thống mới thực hiện tự động gửi tin được.

Marketing Messages

Marketing Messages giúp bạn có thể gửi thông tin nhanh chóng đến khách hàng nhanh chóng thông qua nhiều kênh khác nhau như 

 • SMS 
 • Notification (Web và Mobile) 
 • Email 
 • Tweet

Bạn có thể tùy chọn gửi trên 1 nhiều kênh cùng lúc bằng cách bật/tắt các kênh khi tạo marketing messages.  

Tạo Marketing Messages trên Mautic

Trong mỗi kênh được bật, bạn sẽ lựa chọn nội dung đã tạo sẵn/hoặc tạo mới cho phù hợp với mục tiêu của Marketing Messages.

Lựa chọn email cho Marketing Messages

Lựa chọn email cho Marketing Messages

Emails

Trong mục email, bạn có thể tạo mới/chỉnh sửa và quản lý các mẫu email của mình. Với Mautic, bạn có thể chọn 2 kiểu email:

 • Template Email: là các mẫu email gửi theo kiểu transactional (có thể gửi nhiều lần), được sử dụng để gửi thông qua cá campaign, form hay tùy vào hành động của khách hàng (trigger)...
 • Segment Email: Loại email này sẽ dành để gửi cho các liên hệ trong cùng 1 segments. Khách với loại trên, với kiểu email này khách hàng chỉ nhận được 1 lần.

Sau khi chọn kiểu email, bạn sẽ có thể tạo email cho mình với 2 định dạng là text và HTML. Mautic cung cấp 1 bộ builder giúp bạn có thể tạo mail HTML khá đơn giản hoặc cung cấp 1 số theme mẫu.

Tạo email trên Mautic

Tạo email trên Mautic

Trong email bạn có thể tùy chọn đính kèm các file (từ assets), tùy chọn ngôn ngữ chính và ngôn ngữ dịch (Email sẽ tự động được dịch ra theo các ngôn ngữ đó cho phù hợp với người dùng)...

Ngoài ra, dựa trên những thông tin thu thập được của khách hàng, bạn có thể tạo ra những mẫu email cá nhân hóa cao từ tiêu đề cho tới nội dung.

Tạo email trên Mautic Tạo email trên Mautic

Tạo email trên Mautic

Với mỗi email được tạo thì bạn có thể quan sát các chỉ số của email như:

 • Số lượng email gửi đi
 • Số người đã đọc mail
 • Tỷ lệ đọc email

Quản lý email trong Mautic

Quản lý email trong Mautic

Focus Items

Với tính năng này, Mautic sẽ hỗ trợ bạn tối ưu mục đích khi user truy cập vào trang web. Có 3 mục đích mà Mautic hỗ trợ là:

 • Collect data: thu thập thông tin của User như tên, email, số điện thoại, … thông qua Form.
 • Display a notice: hiển thị một thông báo tới User ví như: thông báo khuyến mãi, nghỉ lễ, …
 • Emphasize a link: muốn hướng User click vào 1 đường link nào đó, chẳng hạn như bài khuyến mại hay sản phẩm đang bán chạy tháng.

Mautic Channels8

Bạn cũng có thể tùy chọn hiển thị của Focus Item bao gồm thanh thông báo, cửa sổ, notification hoặc toàn trang. 

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của Focus Item với nhiều định dạng khác như như text (basic), editor hay HTML.

Tạo Focus Item trên Mautic

Tạo Focus Item trên Mautic

Chấm điểm khách hàng

Với tính năng này, bạn có thể chấm điểm tiềm năng của khách hàng dựa trên hành vi của họ. Có 2 kiểu chấm điểm là:

 • Point Actions: Chấm điểm dựa trên hành động của khách hàng ví dụ như khách tải xuống 1 tệp, ghé thăm trang web...
 • Point Trigger: Chấm điểm dựa trên tương tác của bạn với khách hàng: khi bạn gửi email cho khách, thêm khách vào 1 segments…

Thêm Trigger Point trên Mautic

Thêm Trigger Point trên Mautic

Mini CRM

Với tính năng này, bạn có thể phân loại tất cả các liên hệ của mình từ khách hàng tiềm năng cho đến khách hàng đã chuyển đổi.

Bạn có thể tạo ra nhiều stage khác nhau tùy theo hành trình của khách hàng như từ khách tiềm năng - báo giá - chăm sóc- mua hàng/không mua hàng… Bạn có thể cập nhật các giai đoạn trong danh bạ theo cách thủ công. HOẶC bạn cũng có thể thiết lập một chiến dịch trong Mautic và sử dụng Decisions và Actions của chiến dịch để cập nhật các giai đoạn liên hệ. 

Thêm liên hệ vào 1 stage trong chiến dịch

Thêm liên hệ vào 1 stage trong chiến dịch

Báo cáo

Khác với những nền tảng khác, Mautic cho phép người dùng tự tạo báo cáo với tùy chọn nguồn dữ liệu và cấu hình dữ liệu.

 • Cấu hình nguồn dữ liệu: bạn chọn nguồn dữ liệu đầu vào để Mautic tạo báo cáo chi tiết: assets, campaign, emails,..
 • Cấu hình data: Data thì Mautic sẽ cho phép bạn tùy chọn từng cột dữ liệu để làm Reports.
 • Cấu hình hẹn giờ gửi: Schedule cho phép Mautic có thể tạo Reports vào thời điểm nào và tự động gửi Mail tới bạn hoặc bất cứ ai cần xem báo cáo.

Tạo mẫu báo cáo trong Mautic

Tạo mẫu báo cáo trong Mautic

Tạo mẫu báo cáo trong Mautic

Báo cáo trong Mautic

Khác

Ngoài ra Mautic cũng hỗ trợ bạn đo lường email, chiến dịch bằng các gắn mã tracking của Facebook và Google Analytic cho từng chiến dịch/email.

Ứng dụng của  Mautic

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Bằng cách tạo biểu mẫu cho khách hàng, cho khách hàng tải xuống tài liệu… bạn có thể thu thập nhiều leads hơn.

Chăm sóc khách hàng

Với Mautic bạn có thể phân loại khách hàng thành nhiều segments khác nhau, ứng với mỗi segments sẽ có thể tạo các kịch bản chăm sóc khác nhau cho phù hợp

Bán hàng

Tính năng chấm điểm theo hành vi có thể giúp bạn xác định khách hàng này đã thực sự tiềm năng hay chưa. Từ đó thực hiện các giai đoạn tiếp cận và chốt sale hiệu quả hơn.

Mức giá của  Mautic

Mautic là mã nguồn mở miễn phí, nếu bạn đã có server riêng thì không cần trả phí cho gói Cloud để cài đặt Mautic mà chỉ cần trả phí email cho các bên thứ 3. 

Phí thuê và duy trì server để cài đặt Mautic

Chi phí này phụ thuộc vào số lượng data của bạn. Ví dụ, nếu bạn có dưới 50,000 Data bạn có thể phải mất $10 hàng tháng, trên con số này mức phí sẽ là $20 hoặc cao hơn tùy vào số lượng dataBảng giá Mautic

Bảng giá Mautic

Phí gửi Email hàng tháng phải trả cho email server

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của các bên như Amazon Ses, Mailjet,… và chi phí bạn phải trả theo giá của những nhà cung cấp này.

Ưu điểm của  Mautic

Giao diện thân thiện

Mautic có giao diện thân thiện, đầy đủ chức năng của của một công cụ marketing automation email template, Landing page, Lead scoring...

Tích hợp đa dạng

Mautic có hệ thống API cực kỳ mạnh, giúp việc tích hợp vào các hệ thống CRM khá dễ dàng như tích hợp vào SugarCRM, VtigerCRM,... tích hợp form vào website, làm hệ thống Newsletters,...

Mã nguồn mở

Mautic được thiết kế theo mô hình modules riêng rẽ và độc lập. Bạn có thể mở rộng lên thành ERP hay CRM mà không cần quan tâm đến các phần hiện có.

Tính linh động

Hệ thống hỗ trợ nhiều tùy chọn để phân nhóm, tạo Workflow

Nhược điểm của  Mautic

 • Sử dụng khá phức tạp
 • Không có tính năng gửi lại email cho những email chưa mở
 • Cần có sự hỗ trợ kỹ thuật của IT để sử dụng
 • Phụ thuộc vào hệ thống tự có
 • Cài đặt rất phức tạp
 • Tốc độ load chậm

Phần mềm tương tự  Mautic

Đánh giá Mautic

99247267 1545219762304022 3604073500941221888 O

Nội dung được biên soạn bởi

Hi vọng những chia sẻ về ứng dụng sẽ mang lại thông tin hữu ích cho bạn!

Xem nhiều nhất

Freepage Logo
Nền tảng tạo Landing Page miễn phí từ HOSTVN
ProxyMart
Tự hào là một đối tác uy tín, ProxyMart không chỉ mang đến cho bạn proxy giá rẻ tại Việt Nam, mà còn tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.
Simpleninjapro
Phần mềm hỗ trợ kinh doanh online Facebook với tính năng nuôi nick, tự động tương tác, hệ thống CRM mini và niêm yết bài MarketPlace.
Logo Revu
Platform về Influencer Marketing đóng vai trò là cầu nối giúp kết nối công ty quảng cáo và reviewer.
appier
Cung cấp các công cụ AI hỗ trợ chạy quảng FaceBook, Google một cách tự động và hiệu quả hơn từ đó giúp việc kinh doanh của bạn phát triển một cách nhanh chóng
Proxifier
Proxifier là một ứng dụng đa năng, giúp các ứng dụng và trang web bị chặn vượt qua các tường lửa thông qua máy chủ proxy và SOCKS.
Mautic
Nền tảng Marketing Automation mã nguồn mở hỗ trợ tạo email, tạo form, landing page và tạo workflow
Logo Slimweb
Công cụ thiết kế Website và Landing Page bằng thao tác kéo thả các khối nội dung có sẵn.

Tools Mới

NetNut
NetNut không chỉ là một dịch vụ proxy thông thường, mà là người bạn đồng hành trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tạo ra trải nghiệm lướt web an toàn và riêng tư.
GoLogin
Gologin là ứng dụng trình duyệt proxy thông minh, mở ra khả năng tạo cấu hình một cách nhanh chóng và dễ dàng, làm cho việc vượt qua các hạn chế địa lý và truy cập các trang web bị chặn trở nên đơn gi
asocks
ASocks Proxy là giải pháp đám mây đặc biệt được thiết kế để đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tính ẩn danh, bảo mật và độ tin cậy, không kể bạn là người dùng cá nhân hay doanh nghiệp.
GeoSurf
GeoSurf tự hào là đối tác lớn với hơn 2,5 triệu địa chỉ IP vị trí proxy trải dài từ khắp mọi quốc gia và thành phố trên thế giới.
360proxy
Với mạng lưới proxy mạnh mẽ có sẵn ở hơn 190 quốc gia và khu vực, 360Proxy không chỉ giúp bạn ẩn đi địa chỉ IP của mình, mà còn mở ra cơ hội truy cập các trang web bị chặn một cách dễ dàng.
>
Like 3 Icon.svg
Đăng Ký Khóa Học
Bán Hàng & Marketing

Đăng ký học Marketing, Build kênh TikTok, Bán hàng Lazada, Shopee, TikTok Shop ngay hôm nay với ưu đãi giảm 50% hôm nay!

Đăng ký mail

Tôi không muốn thấy thông báo này.